Veldwerker voert asbestonderzoek uit

Asbestonderzoek tijdens partijkeuringen

Wanneer moet asbestonderzoek tijdens een partijkeuring plaatsvinden?

Bij partijkeuringen kan het voorkomen dat er in de te keuren partij grond puin aanwezig is. Als gevolg van een uitspraak van de Raad van State moet het adviesbureau aantonen dat het aanwezige puin asbestvrij is. Dit kan op basis van een historisch onderzoek of een al eerder uitgevoerd asbestonderzoek. Het onderzoek moet dan wel geheel volgens de NEN 5707 zijn uitgevoerd.  

Omdat historisch onderzoek in veel gevallen geen uitsluitsel geeft over de asbestverdachtheid van het puin in de partij (en de historische onderbouwing vaak niet wordt geaccepteerd door het bevoegd gezag), zal in de praktijk vaak de partijkeuring moeten worden uitgebreid met onderzoek naar asbest. 

Onze specialisten weten exact wanneer het noodzakelijk is om de partijkeuring uit te breiden met onderzoek naar asbest.

Hoe gaat een asbestonderzoek in zijn werk?

Er zijn twee varianten. Bij fijne deeltjes puin (asbestverdacht materiaal) tot 40 mm kan het onderzoek gewoon worden uitgebreid met een aanvullende bemonstering. Er worden twee extra monsteremmers gevuld van elk minimaal 50 grepen. Bij grovere asbestverdachte stukken in de partij ( > 40 mm) dient met behulp van een graafmachine asbestonderzoek te worden verricht.

Er zijn best veel partijen waar toch al een kleine bijmenging aan puin wordt aangetroffen. Dit is zoveel voorkomend dat de laboratoria de vraag van asbestonderzoek nauwelijks kunnen bijbenen. Vandaar dat de levertermijn van de onderzoeksresultaten langer op zich kan wachten.   

Goedkoop bodemonderzoek nodig?

Wij garanderen de laagste kosten voor de diverse bodemonderzoeken en de snelst mogelijke oplevering van de rapportage.