Grondmonster potje klaar voor bodemonderzoek

Quickscan bodem

Quickscan bodem bij aankoop van een huis (of perceel)

Voor mensen die op het punt staan een huis (of perceel) te kopen is het aan te bevelen om een quickscan bodem door ons te laten uitvoeren.

Wat veel mensen niet weten

Als koper van een huis of een stuk grond heeft u een zogenaamde ‘onderzoeksplicht’. Dit betekent dat u verplicht bent om uit te zoeken of er mogelijke bodemverontreiniging aanwezig is. De verkoper en de makelaar hebben een ‘mededelingsplicht’. Dat wil zeggen dat zij verplicht zijn om de nieuwe eigenaar te informeren als bekend is dat de bodem vervuild is. Indien de grond sterk verontreinigd is kan het zijn dat de nieuwe eigenaar opdraait voor de kosten van de bodemsanering. Waarom risico lopen?, laat ons een quickscan uitvoeren. De informatie op het internet over dit onderwerp is niet makkelijk te vinden, maar hier zijn enkele externe links [12].  

Wat kost een quickscan

Wij kunnen u helpen om tegen een scherp tarief de risico’s te beperken door middel van een quickscan. De kosten voor een eenvoudige quickscan bodem bedragen bij ons € 75,00 (incl. BTW). Bij een gemiddelde woningprijs van €300.000 is dit 0,0003% van de koopprijs. Veelal binnen 3 maar uiterlijk binnen 5 werkdagen kunnen we het product aanleveren. Er is één voorbehoud, indien er dossiers bij de overheid moeten worden opgevraagd kan het langer duren. De meeste overheden hebben het goed geregeld, zodat er snel een quickscan kan worden uitgevoerd.

Welke bronnen worden geraadpleegd?

Alle openbare bronnen bij de overheid worden geraadpleegd. U ontvangt een briefrapportage met informatie over de aanwezigheid van bodemverontreiniging op het aan te kopen perceel op de buurpercelen en de algemene kwaliteit op basis van de bodemkwaliteitskaart (opgemerkt moet worden dat er nog steeds gemeenten zijn die geen bodemkwaliteitskaart hebben). Wij kunnen snel vaststellen of er voormalige stortplaatsen, chemische fabrieken of andere bedrijfsmatige activiteiten de bodem op het aan te kopen perceel kunnen hebben verontreinigd. 

Locatie mogelijk verontreinigd?

Als de locatie toch mogelijk verontreinigd is kunnen koper en verkoper overeenkomen om een bodemonderzoek te laten verrichten. Het uitvoeren van een bouwkundige keuring van een aan te kopen huis wordt vaak gedaan, waarom dan risico lopen met een mogelijke verontreinigde bodem? Met als gevolg mogelijke waardedaling van het perceel of hoge saneringskosten bij nieuw of verbouw? 

Vraag hier uw quickscan aan.  

Goedkoop bodemonderzoek nodig?

Wij garanderen de laagste kosten voor de diverse bodemonderzoeken en de snelst mogelijke oplevering van de rapportage.