Straat opengelegd met graafwerkzaamheden voor kabelvoorziening

Veiligheidsklasse graafwerkzaamheden

Quickscan bodem bij graafwerkzaamheden

Voorafgaand aan graafwerkzaamheden in de bodem is het volgens CROW 400
verplicht de kwaliteit van de grond in kaart te brengen. Het is niet altijd noodzakelijk
om een bodemonderzoek uit te voeren. Veelal zijn er bruikbare gegevens van
eerdere bodemonderzoeken beschikbaar waardoor de noodzaak van een
bodemonderzoek niet aanwezig is.
 
Wij kunnen u hiermee helpen tegen een scherp tarief. De kosten voor een
eenvoudige quickscan bodem bedragen bij ons € 45,00 (incl. BTW). Veelal binnen 3
maar uiterlijk binnen 5 werkdagen kunnen we het product aanleveren. Er is één
voorbehoud, indien er dossiers bij de overheid moeten worden opgevraagd kan het
langer duren. De meeste overheden hebben het goed geregeld, zodat er snel een
quickscan kan worden uitgevoerd.

De quickscan geeft informatie over de veiligheidsklasse waarin gewerkt dient te
worden. Mochten aanvullende meldingen zoals bijvoorbeeld een BUS
(saneringsmelding) noodzakelijk zijn kunnen wij u hiermee helpen. Blijkt dat te
weinig informatie voorhanden is kunnen wij ook het benodigde bodemonderzoek
verrichten. Kortom wij kunnen het gehele project van A tot Z begeleiden.

Verkennend tracéonderzoek

Mocht op voorhand al bekend zijn dat de locatie verdacht is, of dat uit de quickscan
blijkt, dan is verkennend bodemonderzoek noodzakelijk. Voor lijnvormige tracés zijn
in de NEN 5740 aparte onderzoeksstrategieën opgenomen. Veelal komt het er op
neer dat om de 50 m een boring moet worden geplaatst en per 500 m één peilbuis.
Mocht er boven de grondwaterstand worden gewerkt kan een peilbuis achterwege
blijven.
Ook voor deze tracéonderzoeken hanteren wij scherpe eenheidstarieven. Benieuwd
naar onze tarieven? Druk op de knop hieronder.

Rapportage en advies

Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt door ons een advies opgesteld
of er voorafgaand aan de graafwerkzaamheden nog procedures met betrekking tot
het graven in verontreinigde grond moeten worden doorlopen. Mocht er een
verontreiniging aanwezig zijn binnen de te graven sleuf is veelal een BUS melding
tijdelijk uitplaatsen noodzakelijk. Ook hierin kunnen wij u adviseren en bijstaan.
Tevens wordt de veiligheidsklasse conform CROW400 bepaald. In de CROW400 zijn
richtlijnen gegeven hoe om te gaan met het ontgraven van verontreinigde grond en
welke maatregelen de aannemer dient te treffen.

Goedkoop bodemonderzoek nodig?

Wij garanderen de laagste kosten voor de diverse bodemonderzoeken en de snelst mogelijke oplevering van de rapportage.