Bodemonderzoek

Wat is bodemonderzoek? 

Bij een bodemonderzoek wordt er gekeken naar de kwaliteit van de grond en het grondwater. Dit wordt gedaan door middel van een milieuhygiënisch onderzoek. Met dit onderzoek wordt bijvoorbeeld inzichtelijk of er sprake is van bodemverontreiniging. Wij van Goedkoopbodemonderzoek verrichten voornamelijk bodemonderzoek voor particulieren. Via zusterbedrijf Vlam Bodem Advies zijn wij in bezit van de benodigde certificaten, zodat u als opdrachtgever met de juiste papieren aankomt bij de gemeente.

De aspecten van bodemonderzoek

Er zijn verschillende vormen van bodemonderzoek, met ieder een ander doeleinde. Bij verkennend bodemonderzoek wordt de kwaliteit van de bodem onderzocht. Dit onderzoek wordt bijvoorbeeld uitgevoerd om na te gaan of de grond geschikt is voor woningbouw. Vervolgens kan er worden gekeken of nader bodemonderzoek noodzakelijk is. Hierbij wordt de omvang van de bodemverontreiniging verder onderzocht.

Stappenplan 

Een bodemonderzoek kent de volgende stappen:

Stap 1: Locatie informatie en het onderzoeksplan

Allereerst wordt gestart met een vooronderzoek. Hier wordt gekeken naar het gebruik van de locatie in het verleden. Is de locatie verdacht op het voorkomen van bodemverontreinigingen of juist onverdacht? Vervolgens wordt het onderzoeksplan opgesteld. De boringen en peilbuis(zen) worden verdeeld over het terrein.

Stap 2: Uitvoeren van het onderzoek

Er komt een hiervoor gecertificeerde monsternemer naar de locatie die het onderzoek uitvoert. Tijdens het onderzoek wordt meestal een peilbuis geplaatst voor de bemonstering van het grondwater. Deze kan pas één week na plaatsen bemonsterd worden. Vandaar dat het onderzoek altijd enkele weken in beslag neemt.

Stap 3: Analyse & rapport

De monsters worden geanalyseerd door een onafhankelijk extern laboratorium. De resultaten zullen veelal na ongeveer een week (na bemonsteren) bekend zijn. De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in een overzichtelijke rapportage.

Hoe lang is een bodemonderzoek geldig?

De overheid biedt een geldigheidsverklaring aan van 5 jaar na het uitvoeren van een bodemonderzoek conform NEN5740 voor de aanvraag van een bouwvergunning. Hierna moet u opnieuw een bodemonderzoek aanvragen.

Hoe lang duurt een bodemonderzoek?

Met goed overleg voorafgaande aan het onderzoek spreken we een tijdsduur af. Een indicatie van hoe lang een bodemonderzoek kan duren is ongeveer drie weken. In deze weken wordt er een voor- en verkennend onderzoek verricht. De drie weken kunnen licht afwijken door bijvoorbeeld de grootte van het stuk grond en de locatie.

Aanleidingen voor milieukundig onderzoek

Een bodemonderzoek is geschikt voor verschillende doeleinden. Het is van belang dit uit te voeren om de bodemkwaliteit en de mate van bodemverontreiniging vast te stellen. Op een verontreinigde bodem bouwen is wettelijk verboden waardoor het noodzakelijk is om hier vooraf onderzoek naar te doen. Het is verplicht in onderstaande gevallen om bodemonderzoek te laten uitvoeren:

●     Bij nieuwbouw van een woning of recreatiewoning (bouwvergunning en/of omgevingsvergunning);

●     Wanneer je eerst dient te slopen voordat je begint met bouwen;

●     Funderingsherstel;

●     Bij een bestemmingswijziging; bijvoorbeeld van bedrijfspand naar woning;

●     Als het een ‘verdacht gebied’ betreft waar mogelijk bodemverontreiniging is.

Bodemonderzoek kosten

Vele andere bedrijven vragen voor een ‘simpel’ bodemonderzoek de hoofdprijs. Bij Goedkoopbodemonderzoek willen we goedkoop en gemakkelijk een onderzoek aanbieden. Iedere grond is uniek en daarom kunnen de bodemonderzoek kosten per locatie verschillen.

Over Goedkoopbodemonderzoek

Wilt u bodemonderzoek laten uitvoeren? Goedkoopbodemonderzoek is dé specialist in milieukundig bodemonderzoek en beschikt over alle kennis en certificaten om dit te kunnen uitvoeren. Met een team dat gemiddeld meer dan 20 jaar ervaring heeft bij zowel de overheid, adviesbureaus en in de aannemerij, worden projecten uit meerdere invalshoeken bekeken en begeleid. Onze opgedane ervaring wordt nu gebruikt om iedereen snel en goedkoop bodemonderzoek aan te bieden. Vraag nu vrijblijvend een offerte aan of neem contact met ons op.

Goedkoop bodemonderzoek nodig?

Wij garanderen de laagste kosten voor de diverse bodemonderzoeken en de snelst mogelijke oplevering van de rapportage.