Veldwerker neemt een grondmonster voor bodemonderzoek

Schoon grondverklaring

Als u van plan bent om een huis te kopen of een uitbouw te plaatsen, dan heeft u vast weleens gehoord van een schoongrondverklaring. Bij Goedkoopbodemonderzoek vindt u alle informatie omtrent deze verklaring. Wij kunnen u assisteren met een schoongrondverklaring, ook wel verkennend bodemonderzoek, door dit voor u uit te voeren.

Wat is een schoongrondverklaring?

Een schoongrondverklaring is een oude benaming voor een verkennend bodemonderzoek. Dus het is geen verklaring die aangeeft dat de grond schoon en dus niet verontreinigd is. Er wordt onderzoek gedaan naar een beperkt aantal verontreinigde stoffen zoals zware metalen, asbest, olie of bestrijdingsmiddelen.

De regels omtrent grond aan- en afvoer en dus rond schoongrondverklaringen zijn sinds 2019 verscherpt. De reden voor deze aanscherping zijn de zorgen rondom PFAS in de Nederlandse grond, een stof die schadelijk is voor de gezondheid en nauwelijks afbreekbaar is.

Verkennend bodemonderzoek of schoongrondverklaring?

De term verkennend bodemonderzoek en schoongrondverklaring zijn eigenlijk hetzelfde. Als u een schoongrondverklaring aanvraagt, wordt namelijk een verkennend bodemonderzoek volgens de NEN 5740 uitgevoerd. De NEN 5740 is de norm die, op basis van de onderzoeksvraag (aanleiding) en oppervlakte, een hoeveelheid boringen, peilbuizen en analyses voorschrijft.

De term schoongrondverklaring is verouderd.  

Wanneer is de verklaring nodig?

In de volgende gevallen is dit verplicht:

  • Wanneer u een nieuwe woning gaat bouwen heeft u in alle gevallen een schoongrondverklaring nodig. Deze is in dit geval nodig om in een later stadium de omgevingsvergunning (bouwvergunning) aan te vragen.
  • Wanneer u een aan- of verbouwing op een stuk grond doet en daar een omgevingsvergunning voor nodig is. Een schoongrondverklaring is niet verplicht als de aan- of verbouwing de grond niet raakt. Denk hierbij aan een dakterras, dakkapel of opbouw.
  • Bij een bestemmingswijziging bijvoorbeeld een winkelpand wordt een woning is bodemonderzoek nodig. Ook als er alleen sprake is van interne verbouwing.

Schoongrondverklaring bij aankoop

Een schoongrondverklaring is voor particulieren niet nodig bij aankoop van een huis of een stuk grond. Als koper van een huis of een stuk grond heeft u een zogenaamde ‘onderzoeksplicht’. Dit betekent dat u verplicht bent om uit te zoeken of er mogelijke bodemverontreiniging aanwezig is. De verkoper en de makelaar hebben een ‘mededelingsplicht’. Dat wil zeggen dat zij verplicht zijn om de nieuwe eigenaar te informeren als bekend is dat de bodem vervuild is. Indien de grond sterk verontreinigd is kan het zijn dat de nieuwe eigenaar opdraait voor de kosten van de bodemsanering ongeacht of u zelf de veroorzaker bent (bodemverontreiniging valt niet onder een verborgen gebrek!).

Verklaring bij verkoop

Bij verkoop heeft u een mededelingsplicht. Dit houdt in dat u moet melden dat de grond vervuild is als dit bekend is. Het is voor de verkopende partij echter geen verplichting om bodemonderzoek uit te laten voeren.

Schoongrondverklaring kosten

De prijs van een schoongrondverklaring wordt grotendeels bepaald door de oppervlakte van de onderzoekslocatie. Heeft u vragen over de kosten, dan kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij voorzien u graag van advies.

Over Goedkoopbodemonderzoek

Wij zijn gespecialiseerd in bodemonderzoek en hebben voor elke locatie een maatwerkoplossing. Door onze ervaring bij zowel de overheid als bij adviesbureaus en aannemers weten we precies op welke manier wij u het beste kunnen helpen.

Vraag hier eenvoudig een offerte aan.

Goedkoop bodemonderzoek nodig?

Wij garanderen de laagste kosten voor de diverse bodemonderzoeken en de snelst mogelijke oplevering van de rapportage.