Grondmonster boring voor bodemonderzoek

Wat kost bodemonderzoek?

De bodemonderzoek kosten hangen af van een aantal factoren. Zo zijn de afmeting en de ‘verdachtheid’ van een onderzoekslocatie de belangrijkste variabelen waar rekening mee gehouden moet worden bij het bepalen van de kosten van een bodemonderzoek. Een onderzoekslocatie heeft een hogere verdachtheid als er aanwijzingen zijn van eerdere bodemverontreiniging of als er bijvoorbeeld bodem verontreinigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Een makkelijk toegankelijke onverdachte locatie met kleine omvang zal dan ook een lagere bodemonderzoek prijs hebben.

Dit zijn onze prijzen inclusief btw voor een bodemonderzoek:

Gratis offerte aanvragen

Uw onderzoek wordt volledig onafhankelijk en gecertificeerd uitgevoerd.

Waarom een bodemonderzoek doen?

Er zijn verschillende redenen om bodemonderzoek uit te laten voeren. Zo is het bijvoorbeeld wettelijk verboden om te bouwen op vervuilde grond en kan het daarom in veel gevallen verstandig zijn om onderzoek naar de grondkwaliteit te doen. Daarnaast is bodemonderzoek in sommige gevallen verplicht. Zo is milieutechnisch bodemonderzoek (nul onderzoek) verplicht voor organisaties die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken. Ook bij bestemmingswijzigingen (bedrijf naar woning of andersom) is bodemonderzoek verplicht. Bent u niet zeker of bodemonderzoek voor u relevant is, dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen.

Wie betaalt het bodemonderzoek?

Vaak wordt gevraagd of de kosten van het bodemonderzoek voor koper of verkoper zijn. De bodemonderzoek kosten worden in de meeste gevallen betaald door de vervuilende partij. Dit kunnen volgens de wet de volgende partijen zijn: 

  • De verkoper of koper van het stuk grond;
  • De aanvrager van een stedenbouwkundige- of milieuvergunning, de exploitant die een risicoactiviteit verlengt, overdraagt of stopzet;
  • De veroorzaker van een ongeval;
  • De overheid die een perceel onteigend;
  • De curator van een faillissement;
  • De persoon die een verontreiniging ontdekt naar aanleiding van grondwerken.

Gecertificeerd bodemonderzoek NEN 5740 kosten

Een verkennend bodemonderzoek moet voldoen aan de NEN 5740 richtlijnen. In deze richtlijnen staat hoeveel boringen en analyses er per m2 uitgevoerd moeten worden. Goedkoopbodemonderzoek heeft de kennis en ervaring in huis om onderzoek te doen volgens deze normen waardoor u verzekerd bent van de juiste documentatie voor de gemeente.

Goedkoop bodemonderzoek door Goedkoopbodemonderzoek

Goedkoop bodemonderzoek hanteert lage kosten voor een particulier bodemonderzoek. Omdat Goedkoopbodemonderzoek een klein en daardoor flexibele organisatie is zijn bij ons de kosten van een bodemonderzoek per m2 het laagste in de markt. Zo kunt u een ontvangen offerte naar ons verzenden. Wij streven ernaar om de prijs op de offerte met minimaal 10% te verlagen.

Goedkoop bodemonderzoek nodig?

Wij garanderen de laagste kosten voor de diverse bodemonderzoeken en de snelst mogelijke oplevering van de rapportage.