Materialen tijdens het uitvoeren van een bodemonderzoek

Milieukundig bodemonderzoek 

Wat is milieukundig bodemonderzoek?

Bij milieuhygiënisch bodemonderzoek wordt de kwaliteit van de bodem onderzocht. Vaak is het noodzakelijk om een milieukundig onderzoek uit te voeren omdat de Wet voorschrijft dat er niet gebouwd mag worden op verontreinigde grond. Dit is bijvoorbeeld van belang bij een bestemmingswijziging of voor een nieuwbouwproject. Daarnaast kan het ook verstandig zijn om bij een overdracht zelf een milieukundig bodemonderzoek uit te laten voeren, zodat u precies op de hoogte bent van wat u koopt en niet voor vervelende verrassingen komt te staan. Op deze pagina vertellen wij u wat een milieukundig bodemonderzoek inhoudt en wat u kan verwachten bij de uitvoering hiervan.

Geldigheid van het onderzoek

De geldigheid van milieukundig bodemonderzoek dat is uitgevoerd conform NEN5740 bedraagt maximaal 5 jaar voor aanvraag van een bouwvergunning. Indien bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden na uitvoering van het bodemonderzoek, dient het bodemonderzoek geactualiseerd te worden. De opzet hiervan is afhankelijk van de aard en omvang van de bodembedreigende activiteiten.

Soorten milieuhygiënisch bodemonderzoek

Elk stuk grond vraagt om een andere aanpak. Om deze reden zijn er verschillende soorten bodemonderzoek die toepasselijk zijn in verschillende situaties. Wij zijn gespecialiseerd in de volgende type onderzoeken:

  • Partijkeuringen AP04;
  • Verkennend bodemonderzoek NEN570;
  • Bodemonderzoek bij aankoop woning;
  • Asbest in grond onderzoek NEN5707;
  • NUL onderzoek.

Hoe wordt milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd?

Allereerst wordt er een (historisch) vooronderzoek uitgevoerd. Hierbij kijken we naar het gebruik van de locatie in het verleden en op dit moment. Op basis van dit onderzoek kunnen we een plan opstellen waarin wordt beschreven hoeveel boringen er gedaan moeten worden en op welke plekken. Hierna gaan we beginnen met het uitvoeren van het het milieuhygiënisch bodemonderzoek.

Wanneer we aankomen bij de onderzoekslocatie om de boringen uit te voeren, checken we eerst of het onderzoeksplan uitvoerbaar is. Vervolgens beginnen we met de boringen. Per halve meter of per bodemsoort maken we een monster en deze monsters worden uiteindelijk naar het laboratorium gebracht. Hier wordt geanalyseerd welke stoffen aanwezig zijn in de bodem. De projectleider toetst de resultaten en bepaalt op basis van de gegevens of en in welke mate de bodem verontreinigd is. Indien de grond matig tot sterk is vervuild, kunt u ervoor kiezen om een nader bodemonderzoek uit te laten voeren.

Wanneer moet u dit onderzoek laten doen?

Een verkennend milieukundig bodemonderzoek is nodig bij de aanvraag van een (omgevings)vergunning. Indien de bodem niet vervuild is, is het mogelijk om op deze locatie te bouwen. Als de vervuiling zo ernstig is dat er risico´s voor de gezondheid optreden, dan is sanering van de bodem noodzakelijk voordat men mag starten met bouwen.

Een milieukundig onderzoek is niet altijd nodig. De gemeente verleent in een aantal gevallen een vrijstelling. Dit staat dan omschreven in de verordening van de betreffende gemeente. U bent in dit geval dan ook niet verplicht een milieukundig onderzoek bodem bij de aanvraag aan te leveren.

Milieukundig bodemonderzoek kosten

Op deze pagina kunt u onze prijzen bekijken. De milieukundig bodemonderzoek kosten hangen af van een aantal factoren. Zo zijn de afmeting en de ‘verdachtheid’ van het gebied de belangrijkste variabelen waar rekening mee moet worden gehouden bij het bepalen van de kosten van een bodemonderzoek. Voor de precieze kosten kunt u vrijblijvend een offerte aanvragen. Wij helpen u graag verder!

Over Goedkoopbodemonderzoek

Goedkoopbodemonderzoek is het onderzoeksbureau voor snel en goedkoop bodemonderzoek. In heel Nederland voeren we verkennend milieukundig bodemonderzoek uit voor onze klanten, met alle benodigde certificaten. Vraag vrijblijvend een offerte aan of neem contact met ons op.

Goedkoop bodemonderzoek nodig?

Wij garanderen de laagste kosten voor de diverse bodemonderzoeken en de snelst mogelijke oplevering van de rapportage.