Grondmonster genomen met behulp van een grondboor voor bodemonderzoek.

Bodemonderzoek Alkmaar  

Wilt u bodemonderzoek laten uitvoeren in Alkmaar en omgeving? Goedkoopbodemonderzoek is een bekwame partner die dit onderzoek voor u kan verrichten. Elke situatie vraagt om zijn eigen aanpak. Neem contact met ons op en kom erachter welk bodemonderzoek in Alkmaar geschikt is voor uw situatie.

Bodemonderzoek in Alkmaar en omgeving

In Alkmaar en omgeving zijn meerdere plekken waar bodemverontreiniging is geconstateerd. Voor aanvang van infrastructurele en andere bouwprojecten moet er daarom een bodemonderzoek uitgevoerd worden. Bij dit onderzoek wordt er zowel naar bodemverontreiniging als naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem gekeken.

Redenen voor het uitvoeren van milieukundig bodemonderzoek in Alkmaar zijn:

 • Vermoeden van bodemverontreiniging door eerdere activiteiten op de locatie, bijvoorbeeld werkzaamheden met chemische stoffen;
 • Het winnen van bouwstoffen;
 • Het aanleggen van infrastructuur;
 • Het verzoek van het bevoegd gezag om informatie over mogelijke bodemverontreiniging aan te leveren;
 • Een aanvraag voor een bouwvergunning (omgevingsvergunning);
 • De (ver)koop van grond of het bouwklaar maken hiervan.

Wanneer is in Alkmaar bodemonderzoek verplicht?

In sommige situaties is bodemonderzoek verplicht. Dit kan zijn in de volgende gevallen: 

 • Bij een vermoeden van de gemeente van bodemverontreiniging;
 • Nieuwbouw van een woning of recreatiewoning;
 • Verandering van functie, bijvoorbeeld van bedrijfspand naar woning;
 • herstel van de fundering;
 • het starten of beëindigen van bedrijfsactiviteiten.

Typen bodemonderzoek Alkmaar

Er zijn verschillende soorten bodemonderzoek. Welk type onderzoek noodzakelijk is hangt af van de locatie en de mate van bodemverontreiniging. Wij zijn gespecialiseerd in:

 • Verkennend bodemonderzoek NEN570;
 • Partijkeuringen AP04;
 • Onderzoek naar asbest in de grond NEN5707;
 • Bodemonderzoek bij aankoop woning;
 • NUL onderzoek.

De kosten van milieukundig bodemonderzoek

De kosten voor het onderzoek zijn van meerdere factoren afhankelijk. Dit ligt aan de omvang van de locatie, de (bouw)plannen en de mate van bodemverontreiniging. De tarieven op onze website zijn indicaties. Wilt u de exacte kosten weten voor het laten uitvoeren van bodemonderzoek in Alkmaar? Het is bij ons altijd mogelijk om vrijblijvend een offerte aan te vragen of uw verkregen offerte te vergelijken met onze prijzen.

Gecertificeerd onderzoek door Goedkoopbodemonderzoek

Niet alle bodemonderzoek bedrijven beschikken over de juiste certificaten. Goedkoopbodemonderzoek bezit via zusterbedrijf Vlam Bodem Advies over alle benodigde certificaten die nodig zijn om milieukundig bodemonderzoek in Alkmaar te doen. Zo weet u zeker dat het milieukundig bodemonderzoek aan de juiste standaarden voldoet.

Over Goedkoopbodemonderzoek

Goedkoopbodemonderzoek is dé specialist op het gebied van bodemonderzoek en beschikt over alle benodigdheden in de vorm van licenties en ervaring om dit tot een goed resultaat te brengen. Vraag nu vrijblijvend een offerte aan of neem contact met ons op.

Goedkoop bodemonderzoek nodig?

Wij garanderen de laagste kosten voor de diverse bodemonderzoeken en de snelst mogelijke oplevering van de rapportage.