Uitgevoerde bodem-bemonstering gereed voor onderzoek

Bodemonderzoek Friesland 

Van verkennend bodemonderzoek tot partijkeuringen. Bij Goedkoopbodemonderzoek kan je terecht voor verschillende typen milieukundig bodemonderzoek in Friesland.

Elke situatie is anders en ieder bodemonderzoek daarom uniek. Neem contact met ons op voor de exacte prijs van het bodemonderzoek in Friesland dat nodig is in jouw situatie.

Bodemonderzoek in Friesland

Een bodemonderzoek is het onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de (water)bodem. Hiermee kan er worden vastgesteld of er sprake is van bodemverontreiniging op de desbetreffende locatie. In Friesland is de grond op verschillende plekken verontreinigd. Hierdoor dient voor aanvang van diverse bouwprojecten bodemonderzoek uitgevoerd te worden.

 Andere redenen kunnen zijn:

 • Een vermoeden van bodemverontreiniging door voorgaande activiteiten die op de locatie hebben plaatsgevonden, 

       bijvoorbeeld het werken met chemische stoffen;

 • Het winnen van bouwstoffen;
 • Het aanleggen van infrastructurele werken;
 • De (ver)koop van een stuk grond of het bouwklaar maken hiervan;
 • Het verzoek van het bevoegd gezag om informatie over mogelijke bodemverontreiniging aan te leveren.

Wij doen bodemonderzoek in heel Friesland, onder anderen in Leeuwarden, Heerenveen, Drachten en Sneek.

Wanneer is bodemonderzoek verplicht?

In enkele gevallen is het verplicht om bodemonderzoek te laten uitvoeren, zoals bij:

 • Nieuwbouw van een woning of recreatiewoning;
 • Verandering van functie; bijvoorbeeld van bedrijfspand naar woning;
 • Als de gemeente een vermoeden heeft van bodemverontreiniging.

Typen bodemonderzoek Friesland

Er zijn verschillende soorten bodemonderzoek. Afhankelijk van de situatie en de locatie kunnen we vaststellen welk type onderzoek nodig is. Wij zijn gespecialiseerd in de volgende typen milieukundig bodemonderzoek:

 • Bodemonderzoek (verkennend) NEN570
 • Asbest in grond onderzoek NEN5707
 • Partijkeuringen AP04
 • Bodemonderzoek bij aankoop woning
 • NUL onderzoek

Wat zijn de kosten van milieukundig bodemonderzoek?

Bodemonderzoek kosten verschillen per locatie en mate van bodemverontreiniging. De prijzen die op onze website staan zijn richtlijnen. Voor een overzicht van de exacte kosten voor bodemonderzoek kun je een vrijblijvende offerte aanvragen.

Gecertificeerd onderzoek door Goedkoopbodemonderzoek

Niet alle bodemonderzoek bedrijven beschikken over de juiste certificaten. Wij kunnen garanderen dat we alle geschikte certificaten bezitten om milieukundig bodemonderzoek uit te kunnen voeren. Zo zorgen we ervoor dat je met een gerust hart jouw rapport kan inleveren bij de gemeente voor een omgevingsvergunning.

Over Goedkoopbodemonderzoek

Op zoek naar een kwalitatieve en betrouwbare partner in bodemonderzoek? Goedkoopbodemonderzoek voert bodemonderzoek uit door heel Friesland. Denk bijvoorbeeld aan Sneek, Heerenveen, Drachten en Leeuwarden. Vraag nu vrijblijvend een offerte aan of neem contact met ons op.

Goedkoop bodemonderzoek nodig?

Wij garanderen de laagste kosten voor de diverse bodemonderzoeken en de snelst mogelijke oplevering van de rapportage.