Grondmonsters uit het trottoir genomen

Bodemonderzoek Haarlem 

Een bodemonderzoek uitvoeren in Haarlem? Goedkoopbodemonderzoek is een deskundige partner die betrouwbaar dit onderzoek kan verrichten. Om te kijken welk bodemonderzoek in Haarlem geschikt is voor jouw situatie kun je contact met ons opnemen.

Bodemonderzoek in Haarlem en omgeving

In Haarlem zijn er verschillende plekken waar sprake is van bodemverontreiniging. Daarom moet er voor aanvang van een infrastructurele en andere bouwprojecten een bodemonderzoek uitgevoerd worden. Bij dit onderzoek wordt er naast bodemverontreiniging ook gekeken naar de milieuhygiënische kwaliteit van de (water)bodem.

Er zijn verschillende aanleidingen voor het uitvoeren van milieukundig bodemonderzoek in Haarlem. Bijvoorbeeld:

 • Vermoeden van bodemverontreiniging door eerdere activiteiten die op de locatie hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld het werken met chemische stoffen;
 • Een aanvraag voor een bouwvergunning (omgevingsvergunning);
 • Het winnen van bouwstoffen;
 • Het aanleggen van infrastructurele werken;
 • De (ver)koop van een stuk grond of het bouwklaar maken hiervan;
 • Het verzoek van het bevoegd gezag om informatie over mogelijke bodemverontreiniging aan te leveren.

Wanneer is in Haarlem bodemonderzoek verplicht

In sommige situaties is het verplicht om een bodemonderzoek uit te laten voeren. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

 • Nieuwbouw van een woning of recreatiewoning;
 • Verandering van functie; bijvoorbeeld van bedrijfspand naar woning;
 • Als de gemeente een vermoeden heeft van bodemverontreiniging;
 • Funderingsherstel.

Typen bodemonderzoek Haarlem

Er zijn diverse soorten bodemonderzoek. Afhankelijk van de situatie en de locatie kunnen we vaststellen welk type onderzoek er uitgevoerd moet worden.

Wij zijn gespecialiseerd in:

 • Verkennend bodemonderzoek NEN570
 • Asbest in grond onderzoek NEN5707
 • Partijkeuringen AP04
 • Bodemonderzoek bij aankoop woning
 • NUL onderzoek

 

De kosten van milieukundig bodemonderzoek?

De kosten voor een bodemonderzoek kunnen sterk uiteenlopen. Dit hangt af van de omvang van de locatie, de (bouw)plannen en de mate van bodemverontreiniging. De prijzen die op onze website staan zijn de richtlijnen. Wil je meer informatie over de kosten voor een bodemonderzoek in Haarlem? Je kan bij ons vrijblijvend een offerte aanvragen .

Gecertificeerd onderzoek door Goedkoopbodemonderzoek

Er zijn verscheidene bodemonderzoek bedrijven. Ze zijn daarentegen niet allemaal in bezit van de juiste certificaten. Goedkoopbodemonderzoek beschikt via zusterbedrijf Vlam Bodem Advies over alle benodigde certificaten om milieukundig bodemonderzoek uit te kunnen voeren. Zo kun je met een gerust hart een milieukundig bodemonderzoek uit laten voeren en dit rapport inleveren bij de gemeente Haarlem voor een omgevingsvergunning.

Over Goedkoopbodemonderzoek

Ben je op zoek naar een deskundige die jouw bodem kan onderzoeken in Haarlem?  Goedkoopbodemonderzoek is dé specialist in milieukundig bodemonderzoek en beschikt over alle kennis en certificaten om dit te kunnen uitvoeren. Vraag nu vrijblijvend een offerte aan of neem contact met ons op.

Goedkoop bodemonderzoek nodig?

Wij garanderen de laagste kosten voor de diverse bodemonderzoeken en de snelst mogelijke oplevering van de rapportage.