Onderzoek naar asbest in de grond

Bodemonderzoek Hoorn 

Goedkoopbodemonderzoek biedt verschillende types bodemonderzoek aan in Hoorn. Van nulsituatie (NUL) onderzoek tot verkennend bodemonderzoek, wij hebben alle certificaten en kennis in huis. Welk type bodemonderzoek verricht moet worden is afhankelijk van de situatie en de locatie. Neem contact met ons op om te kijken welk bodemonderzoek in Hoorn en omgeving geschikt is voor uw situatie.

Bodemonderzoek in Hoorn en omgeving

De kwaliteit van de bodem is op sommige plekken in Hoorn ondermaats. Het is daarom van belang dat er voor bouwprojecten en aanleg van infrastructuur een bodemonderzoek plaatsvindt. Naast de milieuhygiënische kwaliteit van de (water)bodem wordt er ook onderzocht of er sprake is van bodemverontreiniging.

 

Er zijn meerdere redenen om milieukundig bodemonderzoek uit te voeren in Hoorn:

 • De (ver)koop van een stuk grond of het bouwklaar maken hiervan;
 • Het verzoek van het bevoegd gezag om informatie over mogelijke bodemverontreiniging aan te leveren;
 • Het winnen van bouwstoffen;
 • Vermoeden van bodemverontreiniging door eerdere activiteiten die op het stuk grond hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld het werken met chemische stoffen;
 • Het aanleggen van infrastructurele werken;
 • Een aanvraag voor een bouwvergunning (omgevingsvergunning).

Het verplichte karakter van bodemonderzoek

Ook zijn er situaties waarin bodemonderzoek verplicht is om uit te voeren.

Voorbeelden zijn:

 • Als de gemeente een vermoeden heeft van bodemverontreiniging;
 • Verandering van functie, bijvoorbeeld van bedrijfspand naar woning;
 • Nieuwbouw van een woning of recreatiewoning;
 • Funderingsherstel.

Typen bodemonderzoek Hoorn

Niet elk stuk grond vraagt om dezelfde aanpak. Zo zijn er verschillende type bodemonderzoeken die toepasselijk zijn in verschillende situaties. 

Wij zijn bekwaam in de volgende type onderzoeken:

 • Partijkeuringen AP04;
 • Verkennend bodemonderzoek NEN570;
 • Bodemonderzoek bij aankoop woning;
 • Asbest in grond onderzoek NEN5707;
 • nulsituatie onderzoek (NUL);

Milieukundig bodemonderzoek kosten Hoorn?

Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op de prijs van een bodemonderzoek. De belangrijkste variabelen zijn de oppervlakte van de locatie, de mate van verharding, eerder aangetoonde bodemverontreiniging en de (bouw)plannen. Op onze website geven we prijsindicaties. Heeft u meer informatie nodig over de kosten van een bodemonderzoek in Hoorn? U kunt bij ons vrijblijvend een offerte aanvragen.

Gecertificeerd onderzoek door Goedkoopbodemonderzoek

Om een bodemonderzoek uit te voeren dient een partij te beschikken over de juiste certificaten. Goedkoopbodemonderzoek heeft via zusterbedrijf Vlam Bodem Advies alle licenties in huis om volgens de richtlijnen bodemonderzoek uit te voeren. Zo kunt u erop vertrouwen dat uw milieukundig bodemonderzoek door experts wordt uitgevoerd. Het rapport kan vervolgens met een gerust hart ingeleverd worden bij de gemeente Hoorn voor een omgevingsvergunning. 

Over Goedkoopbodemonderzoek

Bent u op zoek naar een specialist voor grondonderzoek in Hoorn en omgeving? Goedkoopbodemonderzoek is dé expert in milieukundig bodemonderzoek en beschikt over alle licenties en kennis om dit uit te voeren. Vraag nu vrijblijvend een offerte aan of neem contact met ons op.

Goedkoop bodemonderzoek nodig?

Wij garanderen de laagste kosten voor de diverse bodemonderzoeken en de snelst mogelijke oplevering van de rapportage.