Veldwerker neemt een grondmonster voor bodemonderzoek

Bodemonderzoek in Amsterdam

Bodemonderzoek in Amsterdam

Op verschillende plaatsen in Amsterdam is er sprake van bodemverontreiniging. Om deze reden dient er voor aanvang van infrastructurele en andere bouwprojecten bodemonderzoek uitgevoerd te worden. Bij dit onderzoek wordt er gekeken naar de milieuhygiënische kwaliteit van de (water)bodem en wordt er gekeken of er sprake is van bodemverontreiniging.

 

Door dit onderzoek kan er worden geconcludeerd of de bodem van de desbetreffende locatie is verontreinigd. Er zijn diverse aanleidingen voor het uitvoeren van milieukundig bodemonderzoek. Voorbeelden van aanleidingen kunnen zijn:

 • Vermoeden van bodemverontreiniging door eerdere activiteiten die op de locatie hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld het werken met chemische stoffen;
 • Het winnen van bouwstoffen;
 • Het aanleggen van infrastructurele werken;
 • De (ver)koop van een stuk grond of het bouwklaar maken hiervan;
 • Het verzoek van het bevoegd gezag om informatie over mogelijke bodemverontreiniging aan te leveren.

Wanneer is bodemonderzoek verplicht?

In sommige gevallen is het verplicht om bodemonderzoek te laten uitvoeren. Dit kan zijn bij:

 • Nieuwbouw van een woning of recreatiewoning;
 • funderingsherstel; 
 • Verandering van functie; bijvoorbeeld van bedrijfspand naar woning;
 • Als de gemeente een vermoeden heeft van bodemverontreiniging.

Typen bodemonderzoek Amsterdam

Er zijn verschillende typen bodemonderzoek. Afhankelijk van de situatie en de locatie kunnen we vaststellen welk type onderzoek noodzakelijk is.

Wij zijn gespecialiseerd in:

 • Bodemonderzoek (verkennend) NEN5740
 • Asbest in grond onderzoek NEN5707
 • Partijkeuringen AP04
 • Bodemonderzoek bij aankoop woning
 • NUL onderzoek

Wat zijn de kosten van milieukundig bodemonderzoek?

Bodemonderzoek kosten kunnen erg verschillen. Dit hangt af van de locatie en de mate van bodemverontreiniging. De prijzen die op onze website staan zijn richtlijnen. Wil je meer informatie over de kosten in Amsterdam? Je kan bij ons vrijblijvend een offerte aanvragen.

Gecertificeerd onderzoek door Goedkoopbodemonderzoek

Er zijn diverse bodemonderzoek bedrijven. Echter bezit niet elk bedrijf de juiste certificaten. Goedkoopbodemonderzoek beschikt via zusterbedrijf Vlam Bodem Advies over alle benodigde certificaten om milieukundig bodemonderzoek uit te kunnen voeren. Zo ben je ervan verzekerd dat je met een gerust hart jouw rapport kan inleveren bij de gemeente voor een omgevingsvergunning.

Over Goedkoopbodemonderzoek

Wil je jouw bodem in Amsterdam laten onderzoeken? Goedkoopbodemonderzoek is dé specialist in milieukundig bodemonderzoek en beschikt over alle kennis en certificaten om dit te kunnen uitvoeren. Vraag nu vrijblijvend een offerte aan of neem contact met ons op.

Goedkoop bodemonderzoek nodig?

Wij garanderen de laagste kosten voor de diverse bodemonderzoeken en de snelst mogelijke oplevering van de rapportage.