veldwerker bezig met het nemen van een grondmonster uit de bodem.

Bodemonderzoek Texel 

Bent u op zoek naar een specialist in bodemonderzoek die actief is op Texel? Goedkoopbodemonderzoek heeft alle kennis in huis om dit vakkundig uit te voeren. Neem vrijblijvend contact op om te bepalen welk onderzoek op Texel nodig is voor uw situatie.

Bodemonderzoek op Texel en omgeving

Bij het uitvoeren van bodemonderzoek wordt er naar verschillende factoren gekeken. Zo zal er onder andere kritisch gekeken worden naar de milieuhygiënische kwaliteit van de (water)bodem. Op deze manier kan Goedkoopbodemonderzoek vaststellen of de bodem verontreinigd is. Omdat er op Texel op verschillende plaatsen sprake is van bodemverontreiniging zal voor de aanvang van een bouwproject de bodem onderzocht moeten worden.

Er zijn verschillende redenen voor het uitvoeren van milieukundig bodemonderzoek op Texel. Dit zijn onder andere:

 • Een aanvraag voor een bouwvergunning (omgevingsvergunning);
 • Het aanleggen van infrastructurele werken;
 • De (ver)koop van een stuk grond of het bouwklaar maken hiervan;
 • Vermoeden van bodemverontreiniging door eerdere activiteiten op de locatie, bijvoorbeeld het werken met chemische stoffen;
 • Het winnen van bouwstoffen;
 • Het verzoek van het bevoegd gezag om informatie over mogelijke;
 • bodemverontreiniging aan te leveren.

Wanneer is op Texel bodemonderzoek verplicht?

In sommige situaties is het verplicht om bodemonderzoek te laten uitvoeren. Dit kan zijn bij:

 • Nieuwbouw van een woning of recreatiewoning;
 • Verandering van functie; bijvoorbeeld van bedrijfspand naar woning;
 • Als de gemeente een vermoeden heeft van bodemverontreiniging.

Typen bodemonderzoek Texel

Voordat het onderzoek wordt uitgevoerd, stellen wij vast welk type onderzoek het meest geschikt is bij de situatie en locatie.

Wij zijn gespecialiseerd in:

 • Verkennend bodemonderzoek NEN570;
 • Asbest in grond onderzoek NEN5707;
 • Bodemonderzoek bij aankoop woning;
 • NUL onderzoek;
 • Partijkeuringen AP04.

Wat zijn de kosten van milieukundig bodemonderzoek?

De prijs van een bodemonderzoek hangt af van verschillende factoren. Zo wordt er naar de afmeting van de locatie en naar de mate van bodemverontreiniging gekeken. De tarieven op onze website zijn indicaties. Als u meer informatie wilt ontvangen over de kosten van bodemonderzoek op Texel kunt u vrijblijvend een offerte aanvragen.

Gecertificeerd onderzoek door Goedkoopbodemonderzoek

Er zijn verschillende partijen die bodemonderzoek aanbieden. Echter zijn niet al deze partijen in bezit van de benodigde certificaten. Goedkoopbodemonderzoek is via zusterbedrijf Vlam Bodem Advies in bezit van alle licenties die nodig zijn om een bodemonderzoek uit te voeren. Zo kunt u zorgeloos een milieukundig bodemonderzoek uit laten voeren en dit rapport

Over Goedkoopbodemonderzoek

Bent u op zoek naar een bodemonderzoek specialist op Texel? Goedkoopbodemonderzoek beschikt over alle vaardigheden en licenties om een milieukundig bodemonderzoek te verrichten. Wilt u meer informatie? Vraag nu vrijblijvend een offerte aan of neem contact met ons op.

Goedkoop bodemonderzoek nodig?

Wij garanderen de laagste kosten voor de diverse bodemonderzoeken en de snelst mogelijke oplevering van de rapportage.