Veldwerker neemt grondmonsters voor bodemonderzoek

Bodemonderzoek Zaanstad  

Een bodemonderzoek laten uitvoeren in Zaanstad? Goedkoopbodemonderzoek is een deskundige partner die betrouwbaar dit onderzoek kan verrichten. Om te kijken welk bodemonderzoek in Zaanstad geschikt is voor uw situatie kunt u contact met ons opnemen.

Elke situatie is anders en ieder bodemonderzoek daarom uniek. Neem contact met ons op voor de exacte prijs van het bodemonderzoek in Zaanstad dat nodig is in jouw situatie.

Bodemonderzoek in Zaanstad en omgeving

In Zaanstad zijn er verschillende plekken waar sprake is van bodemverontreiniging. Daarom moet er voor aanvang van infrastructurele- en andere bouwprojecten een bodemonderzoek uitgevoerd worden. Bij dit onderzoek wordt er naast bodemverontreiniging ook gekeken naar de milieuhygiënische kwaliteit van de (water)bodem.

Er zijn verschillende aanleidingen voor het uitvoeren van milieukundig bodemonderzoek in Zaanstad. Bijvoorbeeld:

 • Vermoeden van bodemverontreiniging door eerdere activiteiten die op de locatie hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld het werken met chemische stoffen;
 • Een aanvraag voor een bouwvergunning (omgevingsvergunning);
 • Het winnen van bouwstoffen;
 • funderingsherstel; 
 • Het aanleggen van infrastructurele werken;
 • De (ver)koop van een stuk grond of het bouwklaar maken hiervan;
 • Het verzoek van het bevoegd gezag om informatie over mogelijke bodemverontreiniging aan te leveren.

Wanneer is in Zaanstad bodemonderzoek verplicht?

In sommige situaties is het verplicht om een bodemonderzoek uit te laten voeren. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

 • Nieuwbouw van een woning of recreatiewoning;
 • Verandering van functie; bijvoorbeeld van bedrijfspand naar woning;
 • Als de gemeente een vermoeden heeft van bodemverontreiniging;
 • Funderingsherstel.

Typen bodemonderzoek Zaanstad

Er zijn diverse soorten bodemonderzoek. Afhankelijk van de situatie en de locatie kunnen we vaststellen welk type onderzoek er uitgevoerd moet worden. Wij zijn gespecialiseerd in:

 • Verkennend bodemonderzoek NEN570;
 • Asbest in grond onderzoek NEN5707;
 • Partijkeuringen AP04;
 • Bodemonderzoek bij aankoop woning;
 • Nulstuatie onderzoek (NUL).

De kosten van milieukundig bodemonderzoek

De kosten voor een bodemonderzoek kunnen sterk uiteenlopen. Dit hangt af van de omvang van de locatie, de (bouw)plannen en de mate van bodemverontreiniging. De kosten die u op onze website vindt zijn de richtlijnen. Wilt u meer weten over de prijs  van een bodemonderzoek in Zaanstad? U kunt bij ons vrijblijvend contact opnemen of een offerte aanvragen.

Gecertificeerd onderzoek door Goedkoopbodemonderzoek

Niet alle bodemonderzoek bedrijven beschikken over de juiste licenties. Via zusterbedrijf Vlam Bodemadvies beschikt Goedkoopbodemonderzoek over alle certificaten die nodig zijn om milieukundig bodemonderzoek te doen. Zo kunt u met een gerust hart uw rapport inleveren bij de gemeente voor een omgevingsvergunning in regio Zaanstad.

Over Goedkoopbodemonderzoek

Heeft u een bodemonderzoek in Zaanstad of omgeving nodig? Goedkoopbodemonderzoek is dé specialist in milieukundig bodemonderzoek en beschikt over alle kennis en certificaten om dit vakkundig uit te voeren. Neem nu contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Goedkoop bodemonderzoek nodig?

Wij garanderen de laagste kosten voor de diverse bodemonderzoeken en de snelst mogelijke oplevering van de rapportage.