Grondmonster voor Pfas-onderzoek

PFAS problematiek

Wat is de betekenis van PFAS problematiek? PFAS is een verzamelnaam voor een groep giftige stoffen. Deze giftige stoffen zijn door industriële processen in de Nederlandse bodem terecht gekomen. PFAS in de grond kan voor vele problemen zorgen bij onder andere bouwprojecten, de aankoop van een woning en het slopen van gebouwen. Meer informatie over PFAS problematiek vindt u op deze pagina.

Wat is PFAS problematiek?

Uit onderzoek is gebleken dat PFAS niet goed is voor de gezondheid van de mens. PFAS bestaat uit poly- en perfluoralkylstoffen. Deze stoffen komen van nature niet in het milieu voor, maar zijn in de grond terecht gekomen door industriële processen, emissie en incidenten. De zorgwekkende stoffen bevinden zich namelijk in alledaagse producten zoals verf, blusschuim, antiaanbaklagen in pannen, coating in kleding en in cosmetica.

Er is momenteel een onderzoek bezig naar de hoeveelheid PFAS in de Nederlandse bodem. Zolang dit onderzoek niet afgerond is, zijn er nog geen definitieve regels vastgesteld voor PFAS en bouwprojecten. PFAS problematiek zorgt daarom momenteel voor veel vertraging.

De staatssecretaris is met een tijdelijke tegemoetkoming gekomen. Echter is dit alleen een handelingskader en zal dit het probleem niet verhelpen. In dit kader wordt aangegeven dat baggerspecie en grond niet bewerkt mag worden. Daarnaast mag de grond ook niet toegepast, schoongemaakt of gestort worden. Op deze manier wordt PFAS problematiek dus in stand gehouden en spelen de lange vertragingen in de bouw nog steeds. Houd onze website in de gaten over updates van de PFAS norm.

Wat betekent PFAS gehalte?

PFAS problematiek is een bekend onderwerp in heel Nederland. Om te bekijken of de grond bewerkt, toegepast of schoongemaakt mag worden, dient eerst het PFAS gehalte vastgesteld worden. Tijdens de toetsing wordt er gekeken in welke mate er PFAS aanwezig is in de grond. Daaruit wordt geconcludeerd of er één van de bovenstaande activiteiten mag plaatsvinden. Zijn er één of meerdere PFAS-gehaltes gevonden? Dan kan het grote invloed hebben op de leefbaarheid van de locatie. Daarentegen kan de grond ook PFAS vrij verklaard worden. Om de mate van bodemverontreiniging vast te stellen dient u dus een bodemonderzoek uit te laten voeren.

De schadelijke eigenschappen van PFAS

Zoals eerder is benoemd heeft PFAS invloed op de gezondheid van de mens. De giftige stoffen kunnen invloed hebben op het immuunsysteem, de voortplanting en op foetussen. Daarnaast kan het de organen aantasten, het cholesterol verhogen en verschillende soorten kanker veroorzaken. Naast dat het invloed kan hebben op de gezondheid van de mens kan het ook schadelijk zijn voor dieren.

De ene stof verspreid zich sneller dan de andere PFAS stof. Het is daarbij nog niet duidelijk welke van de 60000 stoffen het meest schadelijk is. Om deze reden wordt er nog steeds veel onderzoek uitgevoerd omtrent PFAS problematiek.

Maakt onderzoek naar PFAS standaard deel uit van een bodemonderzoek?

Bij het uitvoeren van partijkeuringen is het verplicht om ook onderzoek te doen naar PFAS in de grond. Bij een verkennend bodemonderzoek is dat (vaak) niet het geval. Indien er grond vrijkomt bij bijvoorbeeld nieuwbouwplannen of renovatiewerkzaamheden is het wel verstandig om onderzoek naar PFAS te laten uitvoeren.

Hoe komt PFAS in het milieu terecht?

PFAS komt in het milieu terecht via luchtdeeltjes of door vervuild water van fabrieken die werken met deze schadelijke stoffen. Wanneer het eenmaal in de natuur terecht is gekomen, krijg je het er nauwelijks tot niet uit. Daarnaast kan er zowel PFAS in drinkwater als in dierlijk en menselijk eten terecht komen.

PFAS grond

Denkt u dat er sprake is van PFAS in de grond of wilt u voor de zekerheid een check-up doen? Dit onderzoek kan u laten verrichten door Goedkoopbodemonderzoek. Voor meer informatie hierover kunt u naar de pagina over PFAS grond gaan.

Over Goedkoopbodemonderzoek

Goedkoopbodemonderzoek heeft jarenlang ervaring met het uitvoeren van bodemonderzoek in Nederland. We zijn in het bezit van de juiste certificaten en denken graag mee over een passende oplossing voor uw situatie. Heeft u vragen over de PFAS problematiek, de uitvoering van het onderzoek of PFAS tijdens de bouw van een huis? Neem gerust contact op met één van onze experts.

Voor het aanvragen van een offerte klik op onderstaande knop. 

Goedkoop bodemonderzoek nodig?

Wij garanderen de laagste kosten voor de diverse bodemonderzoeken en de snelst mogelijke oplevering van de rapportage.